• idrift-web-image-bike
  Vi
  realiserer
  din
  digitale idé

  Hvordan angriper og lander du din idé som du har så stor tro på, og som kan vise seg å være den optimale digitale løsningen for deg og din virksomhet?

  Vi i iDrift Web korter ned veien fra ideer fødes, til de realiseres og åpner ditt digitale univers med så uendelig mange muligheter på de ønskede plattformene. Sammen med våre kunder utvikler vi de beste og mest hensiktsmessige digitale løsningene for web, mobil og applikasjoner.

  Mangler du noen biter for at puslespillet skal bli komplett, har vi erfarne, kompetente og nytenkende hoder som kan utfylle dine tanker og ideer. Idéutvikling og -realisering handler om å ta med seg det som allerede eksisterer, inn på kjøkkenet hvor det kokes sammen med nytenkning.

  «Jo flere kokker, jo mere søl» sies det. Men samler du kokken med de beste kjøkkenredskapene, kokken med de beste smaksløkene og kokken med de beste råvarene, ender du trolig opp med en smakfull rett, som er rett både for deg, din virksomhet og kundene du vil invitere til bords.


  VI REALISERER DIN DIGITALE IDÉ

De 6 fasene av den digitale design og utvikling prosessen

Planlegge

Skissere

Designe

Bygge

Teste

Lansere

Nye
prosjekter

Hvordan
vi jobber

Små lag

Vi jobber på store og utfordrende oppgaver i ærlig samarbeid med våre kunder.

Kunden som en partner

Kunder blir med på laget for å hjelpe oss å virkelig forstå deres mål.

Enkel prosess

En enkel prosess kan ikke brukes på alle prosjekt, men å holde det enkelt hjelper alle.

iDrift
tjenester