Abra Eiendom

Abra Eiendom

Abra Eiendom har de siste årene hatt en kraftig vekst, og deres selskaper hadde en samlet omsetning på cirka kr 300 mill i 2015, noe som gjør dem til en av de større eiendomsaktørene på Haugalandet. Gjennom selskapene Odd Hansen AS og Odd Hansen Prosjekt AS har konsernet per februar 2016 cirka 50 boliger under oppføring, og en tomtebank på cirka 400 enheter. Gjennom selskapene Sentrum Eiendom AS og Sundvegen 20 AS eier selskapet to næringseiendommer på hhv 10.000 og 4.000 kvadratmeter i hhv Haugesund og Kopervik. Gjennom 50 % eierskap i Bigera AS driver konsernet med tradisjonell entreprenørvirksomhet som underleverandør til både interne selskap og eksterne aktører på hele Haugalandet. Gjennom selskapet Udland Omsorgsboliger AS har konsernet totalt 32 boligenheter som er leid ut til Haugesund kommune på langsiktig avtale.

År
2016