Arkitektkontoret Brekke, Helgeland, Brekke

Arkitektkontoret Brekke, Helgeland, Brekke

Firmaet drives og eies av sivilarkitektene Aksel M. Brekke, Stein Jarle Helgeland, Thomas Brekke, Arne Tveit og Jan Ove Bjørheim. I tillegg er de 5 ansatte, derav 2 sivilarkitekter, 1 arealplanlegger og 2 tekniske tegnere.

Kontoret ble etablert i 1979 og dagens eiere og medarbeidere besitter samlet en meget bred erfaringsbakgrunn. Det vesentligste av oppdragsmengden hentes i distriktet, men med endel enkeltprosjekter fordelt over hele landet.
Deres målsetting er å kunne tilby arkitekttjenester av høy kvalitet innen alle faser av planlegging/ regulering, prosjektering og bygging.

Deres arbeid omfatter tradisjonelle arkitektoppdrag fra boliger til større bygg, inkl. regulering. De arbeider med kontorbygg , industri- og forretningsbygg, skoler, barnehager, sykehjem, omsorgsboliger, hotell samt boliger og utomhusarealer.

År
2016