Faktabank – Haugesund Flyplass

Faktabank – Haugesund Flyplass

Haugaland Vekst har samlet materiell og informasjon som er nødvendig for å danne seg en oversikt over den nåværende situasjonen ved HAU, samt ta stilling til hvilke valg som bør tas i tiden som kommer. De tar for oss brede makroaspekter og mer spissede mikrofaktorer, hele tiden med mål om å dele informasjon som er relevant for saken.

Faktabanken er et levende dokument og gir Haugaland Vekst mulighet til å oppdatere raskt, samtidig som informasjonen kan presenteres på store skjermer og små mobile enheter.