Odd Hansen

Odd Hansen

Wordpress - Responsiv - Jquery - Portal

Etter over 30 år i bransjen har Odd Hansen bygget mange kvalitetsboliger på Haugalandet og i Sunnhordland. Deres fokus er å bygge eneboliger og leiligheter med gode bokvaliteter til en fornuftig pris. Odd Hansen består av de to selskapene Odd Hansen AS og Odd Hansen Prosjekt AS. Begge selskapene er nå samlet i en felles nettløsning.

Enkle valg

Odd Hansen har mange ferdighus og mange leiligheter, dette gir brukeren veldig mange valg om en presenterer alle hus og alle leiligheter med en gang. Derfor ble det laget et sett med regler som lar brukeren filtrere mellom tilgjengelige eneboliger og leiligheter. Denne søkemoteren er tatt i bruk på forsiden for umiddelbar tilgang, og den gjenbrukes på enebolig og leilighetssiden slik at brukeren kan fortsette sin sortering der.

Fellesnevneren på begge kategoriene er at det er mye innhold innenfor kategorien. Om en vil bygge kataloghus kan en velge mellom forskjellige stilarter, forskjellige tomtetyper og størrelse på huset, dette er løftet frem til forsiden av løsningen der bruker kan gjøre filtreringsvalg i husboken. Disse valgene laster deretter inn de aktuelle hustypene for brukeren.

På leilighet er det litt andre valg som er naturlige, her vil en ikke velge på utseendet på boligen men heller på alternativer inne i selve boligen, størrelse og antall soverom var en fellesnevner i målgruppen, derfor ble dette valgt som filtreringskriterier.

eneboligleilighet

 Stor variasjon fra uke til uke

glimt av fremtiden

Det skjer mye hos Odd Hansen fra uke til uke. Om husboken er ny ønsker en å profilere denne, men om det derimot nærmer seg en boligmesse vil en vise messen på forsiden. Samtidig er det kommet et nytt prosjekt med leiligheter må jo dette få første spalte. Dette ga oss en real utfordring, hvordan kan administrator få lagt ut alle de forskjellige elementene uten å gå seg vill i kontrollpanelet?

Løsningen ble forhåndsdefinerte maler på bannerfeltene, administrator velger kategorier og kan deretter filtrere på hvordan profileringen skal fungere, da blir det en levende side for sluttbruker og administrator kan enkelt snu hele forsiden fra messefokus til prosjektfokus.

Odd Hansen ga oss mange gode tekniske utfordringer underveis i prosessen. Vi takker for utfordringen og sier oss veldig fornøyd med resultatet! Iallfall når det er så pent pakket inn av Iversen og Skogen reklamebyrå.