Tømmekalender NIR

Tømmekalender NIR

NIR består av i alt 9 medlemskommuner. De håndterer restavfallet til ca. 61 000 innbyggere og administrerer flere avtaler om gjenvinning av avfall fra medlemskommunene.

År
2016