Tømmekalender

Vår renovasjonsapp er en skreddersydd app utviklet med tanke på den norske renovasjonsbransjen. Den samler og presenterer informasjonen en vanlig forbruker trenger fra sitt renovasjonsselskap. Eksempler kan være når det er tømming og hva som skal tømmes, men det kan også være oversikt over nærmeste hyttecontainer, nærmeste returpunkt og nærmeste miljøsentral med åpningstider.
Appen er laget fra bunn av og fungerer på både iOS og Android og kan selvsagt videreutvikles etter Kundens behov og ønsker. Integrasjoner mot andre program er også mulig. Du faå den i eget navn og med din profil.

Innhold:

  • Få oversikt over søppeltømming og hva som tømmes.
  • Finn din nærmeste miljøstasjon med åpningstider
  • Finn din nærmeste hyttecontainer
  • Finn din nærmeste glass og metall returpunkt

Personvern

Dersom sporing av bruk slås på vil det sendes informasjon til Google om alder, kjønn og lokasjon på brukeren av appen i tillegg til at det lagres informasjon om generell bruk av appen.

Alle data som lagres er anonymisert. Vi lagrer ikke brukerdata som du legger inn i appen. Disse brukes kun for å lettere fylle ut kontaktskjema.

Når du sender inn en forespørsel fra et kontaktskjema vil alt du fyller ut i tillegg til lagrede valg av område og tømmerute videresendes på e-post til renovasjonsselskapet som tar saken videre. Informasjonen du sender inn lagres ikke andre steder.